Calendarul anului școlar 2022-2023

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Anul școlar 2022 – 2023 are 36 de săptămâni de cursuri, conform OME nr. 3505/31.03.2022. În cele 36 de săptămâni sunt incluse Programul Național Școala Altfel în perioada 6 – 10 Martie 2023 și Săptămâna Verde derulată în perioada 24 – 28 Aprilie 2023.

STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2022-2023

Festivitatea de deschidere a anului școlar 2022-2023

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Bilanțul activităților școlare și extrașcolare din anul școlar 2021-2022

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: VIZIUNEA

Sfârșitul lunii august este și sfârșitul anului școlar 2021-2022. O retrospectivă a activităților școlare și extrașcolare  desfășurate în anul școlar care tocmai se termină, ne face să privim optimiști în viitor. Și ne amintim, ca în fiecare an, de vorbele marelui poet național, Mihai Eminescu, patronul nostru spiritual, cuvinte al căror ecou picură actualitate în conștiința profesorilor și elevilor școlii noastre: „Caracterul, însă, al unei școli bune e ca elevul să învețe în ea mai mult decât i se predă, mai mult de­cât știe însuși profesorul”. Acest citat valorifică școala noastră din perspectiva motivării fiecărui elev de a învăța. Un elev corect și puternic motivat se va angaja într-un demers educațional asumat şi care îl va conduce la atingerea finalităților educației.

Prospectiv, echipa managerială de excepție, profesorii inimoși, părinții implicați, fac ca beneficiarii direcți ai educației să își atingă potențialul maxim și în anul școlar 2022-2023.

CONCURSURI_OLIMPIADE ACTIVITĂȚI ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Programul de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

În anul școlar 2022-2023 continuă Programul de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic în valoare de 500 lei, conform O.U.G. nr 133/07.08.2020. Părinții elevilor au posibilitatea depunerii dosarelor de acordare al acestor tichete la secretariatul școlii, până în data de 1 septembrie 2022. Dosarul va conține acte care să rezulte că venitul net pe membru de familie în luna iulie 2022, nu depășește 1275 lei, copii ale actelor de identitate ale membrilor familiei, adeverința de venit de la administrația financiară, adeverința de elev/ student pentru frații sau surori, cerere tip care se va completa la școală.

Calendarul anului școlar 2022-2023

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Calendarul anului școlar 2022-2023 în județul Dolj, conform Ordinului Ministerului Educației nr 3505/2022:

ANUNȚ CONCURS

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, cu sediul in Municipiul Craiova, strada Ion Țuculescu, Nr.3, Craiova, județul Dolj, organizează în ziua de 21 iulie 2022, concurs în cadrul instituție, pentru ocuparea  postului vacant de paznic, pe perioadă nedeterminată.

Concurs pentru ocuparea postului de paznic.

NOU! ÎNCEP ÎNSCRIERILE LA CLASA PREGĂTITOARE!

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Circumscripţia şcolară: 

ALE. 3 DRUMUL PUBLIC *** BLD. DECEBAL (ROCADA) BL. O1, O2, O3, U12, N11, N12, 5, 6, 7, 8, N10, N9, S1,
S2, S3 *** CAL. BUCURESTI BL. O10, O11, O12, O13, O14, O15, O5, O6, O7, O8, O9, U10, U11, U6b, U7, U8,
U9, N22, N23, N24, N25, T12, T13, T14, T15, 271 – 321, 187 – 269 si bl. 1 (bl aeroport), 2 (bl aeroport), 267, camin
Avioane, 269 camin IML, 3 (bl aeroport), 4 (bl. aeroport), 5 (bl aeroport), 6 (bl aeroport), 7 (bl aeroport), camin
SDE, bl. N14, N15, N16, N17, N18, N21, T10, T11, N1, N1a, N1b, N2, N3, N4, N5a, N5b, N5c, N5d, N6, N7, N8,
T5, T6 *** STR. DOSUL BALTII *** STR. EUSTATIU STOENESCU BL. F1, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16,
F17, F18, F19, F2, F7, F8, F9, G5 *** STR. TEHNICII BL. A14, A20, A22, Cămin stud. Electroteh, BL. O4, U1, U2
*** STR. PLAIUL VULCANESTI *** STR. ION TUCULESCU Camin-1, Camin-3, Camin2-IUG, camine
Electroputere, BL. O16, U6a *** STR. ION TUCULESCU BL. A15, A16, A17, A18, A19, A21, V5, V6, V7, V8, V9 ***
STR. STIINTEI *** ALE. 1 DRUMUL APELOR *** ALE. 2 DRUMUL APELOR *** ALE. 3 DRUMUL APELOR ***
ALE. 4 DRUMUL APELOR *** ALE. 5 DRUMUL APELOR *** ALE. 6 DRUMUL APELOR *** ALE. 1 DRUMUL
MUNTENILOR *** ALE. 2 DRUMUL MUNTENILOR *** ALE. 1 PLAIUL VULCANESTI *** ALE. 2 PLAIUL
VULCANESTI *** ALE. 3 PLAIUL VULCANEST I *** STR. DRUMUL APELOR *** STR. DRUMUL MUNTENILOR
*** STR. GRIGORE PLESOIANU bl.1, 2, 3, 4, S1…, T1… (vis a vis de SUCPI)

NOU!

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023:

-Se organizează programul EduClub, program de sprijin pentru copiii cu părinți ocupați (activități în completarea programului școlar) – 1 grupă cu maxim 20 elevi; 

Zilele Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”- 10-15 Ianuarie 2022

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Debutăm Zilele Eminescu 2022 și totodată Zilele Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Craiova,
cu Proiectul „Animații interactive ale versurilor eminesciene”, realizat de elevii claselor a V-a.
Elevii au studiat la orele de informatică limbajul de programare Scratch, în care au invățat elemente importante de calcul, au invățat să gândescă creativ și sistematic și să lucreaze colaborativ. Toți elevii au reușit să creeze propriile animații și jocuri.
Avem bucuria să împărtășim cu dumneavoastră, profesori, părinți, bunici, vizitatori, proiectul realizat de elevul Călin S., din clasa a V-a A.
Micul programator plin de imaginație, a realizat o animație interactivă pentru poemul în versuri „Călin (file din poveste)” de Mihai Eminescu.
Felicitări Călin, pentru intelegerea logicii programării și a conceptelor de bază ale acesteia și mai ales pentru sensibilitate și creativitate!

apasă aici!

Situație privind vaccinarea anti-Covid 19 în rândul angajaților Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Situație privind vaccinarea anti-Covid 19 în rândul angajaților Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu

Bun venit în noul an școlar!

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Mesajul directorului unității noastre școlare.

http://scmihaieminescu.ro/wp-content/uploads/2021/09/Bun-venit-în-noul-an-școlar.jpg

 

 

 

 

Centralizarea feedbackului oferit de elevi privind activitatea de învățare, predare și evaluare 2021

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

La sfârșitul anului școlar 2020-2021 a fost aplicat elevilor de gimnaziu chestionarul online- Fișa de feedback semestrial,   anexă la metodologia de acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar, conform Ordin Nr. 3864/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 579 din 8 iunie 2021. Mai jos este prezentat centralizatorul chestionarului aplicat elevilor școlii noastre:

FEEDBACK oferit de elevi-semestrul II- 2020_2021 conform

 

 

Top școli generale- Admitere liceu 2021

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Și în acest an școala noastră este pe un loc onorabil în Top școli- Admitere liceu 2021. Topul școlilor a fost realizat prin calculul mediei aritmetice pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din fiecare școală din România. Din 168 de școli la nivelul județului,  școala noastră este pe poziția 9 în topul ordonat descrescător după media la matematică la Evaluarea Națională, după Colegiul Național Elena Cuza,  și pe locul 10 ordonat după media de admitere.

La nivel de țară, din 5501 școli, școala noastră este pe poziția 390. Felicitări tuturor elevilor și profesorilor pentru rezultatele obținute în acest an! (sursa: https://www.admitereliceu.ro/top-scoli-generale/2021)

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR CARE AU SUSŢINUT PROBELE DE EXAMEN LA EVALUAREA NAŢIONALĂ 2021

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Conform notei ISJ Dolj, nr 12155/16.06.2021, avand in vedere prevederile art 11 OMEC nr 5455/2020 cu modificarile si completarile ulterioare privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2020-2021, ataşăm mai jos tipizatul cererii pentru depunerea contestatiilor.

Cererile se depun la Centrul de examen, sau prin mijloace electronice la adresa de email a scolii: scgimnmihaieminescu@yahoo.com.

29 iunie 2021 intre orele 16.00-19.00

30 iunie 2021 intre orele 8.00-12.00

CERERE CONTESTATII E.N. 2021

 

 

TELVERDE

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Dolj pune la dispoziția celor interesați o linie TELVERDE pentru sesizarea eventualelor nereguli privind desfășurarea Evaluării Naționale. Numărul va fi disponibil în perioada 22 – 26 iunie, între orele 8:00 – 16:00, iar vineri, 19 iunie, între orele 8:00 -14:00.

ADMITEREA în învățământul liceal, învățământul profesional și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Broşura valabilă în judeţul DOLJ pentru etapele de admitere din anul 2021, anexa la OMEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările
ulterioare.
Din cuprins:
Lista unităţilor de învăţământ liceal și profesional de stat din judeţul Dolj
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2021‐2022
ALGORITMUL DE REPARTIZARE şi modalităţi de departajare
Completarea fişelor de înscriere
Înscrierea absolvenţilor
Probele de aptitudini
Înscrierea candidaţilor pentru învăţământul special
REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR RROMI
REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR CU CES
PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2021-2022 ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
FILIERA VOCAŢIONALĂ
ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021‐2022
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021‐2022

v2_Brosura 2021-2022 Varianta finala

 

 

Cercul pedagogic

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Astăzi, 27 Martie 2021, școala noastră a fost gazda Cercului metodic și pedagogic al profesorilor de matematică. Activitatea s-a desfășurat on-line pe platforma Zoom. În viziunea noastră, a organizatorilor, am dorit ca Cercul metodic si pedagogic să reprezinte o modalitate eficientă de formare, deoarece are in componenţă schimbul de practici, actualizarea unor proceduri moderne de lucru, informarea grupului. Activităţile propuse au oferit participanţilor modalităţi moderne de eficientizare a procesului educativ. La activitate au participat profesori de matematică din școlile arondate Cercului pedagogic G3, dar și doamna inspector școlar de specialitate prof. Cristina Ungureanu.

Materialele cercului (vezi aici)

Imagini din timpul activității: Capturi de ecran cerc 27 martie 2021(vezi aici)

 

 

Cercul Pedagogic al Profesorilor de Educație plastică

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

În data de 20 Martie 2021 școala noastră a fost gazda Cercului pedagogic al profesorilor de educație plastică și educație vizuală. Activitatea s-a desfășurat on-line, pe platforma Google Meet. În cadrul activității a fost prezentat proiectul educațional pentru progres în învățare prin abordare interdisciplinară a conținuturilor educative ”Învață de la toate, învață de la toți”, proiect subscris domeniului: Gândirea interdisciplinară în cadrul orelor de educație plastică. Au fost prezentate: Un tur virtual al școlii noastre, exemple de bună practică la orele de educație plastică și expoziții virtuale: Interdisciplinaritatea, Reciclare creativă. 

Vezi aici prezentarea activităților.

 

Nou! Încep înscrierile la clasa pregătitoare

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR!

Înscrierile la clasa pregătitoare  în anul școlar: 2021-2022

Circumscripția: străzi/locuințe arondate (ultima actualizare 07.05.2020 ora 16:00):

ALE. 3 DRUMUL PUBLIC *** BLD. DECEBAL (ROCADA) BL. O1, O2, O3, U12, N11, N12, 5, 6, 7, 8, N10, N9, S1,
S2, S3 *** CAL. BUCURESTI BL. O10, O11, O12, O13, O14, O15, O5, O6, O7, O8, O9, U10, U11, U6b, U7, U8,
U9, N22, N23, N24, N25, T12, T13, T14, T15, 271 – 321, 187 – 269 si bl. 1 (bl aeroport), 2 (bl aeroport), 267, camin
Avioane, 269 camin IML, 3 (bl aeroport), 4 (bl. aeroport), 5 (bl aeroport), 6 (bl aeroport), 7 (bl aeroport), camin
SDE, bl. N14, N15, N16, N17, N18, N21, T10, T11, N1, N1a, N1b, N2, N3, N4, N5a, N5b, N5c, N5d, N6, N7, N8,
T5, T6 *** STR. DOSUL BALTII *** STR. EUSTATIU STOENESCU BL. F1, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16,
F17, F18, F19, F2, F7, F8, F9, G5 *** STR. TEHNICII BL. A14, A20, A22, Cămin stud. Electroteh, BL. O4, U1, U2
*** STR. PLAIUL VULCANESTI *** STR. ION TUCULESCU Camin-1, Camin-3, Camin2-IUG, camine
Electroputere, BL. O16, U6a *** STR. ION TUCULESCU BL. A15, A16, A17, A18, A19, A21, V5, V6, V7, V8, V9 ***
STR. STIINTEI *** ALE. 1 DRUMUL APELOR *** ALE. 2 DRUMUL APELOR *** ALE. 3 DRUMUL APELOR ***
ALE. 4 DRUMUL APELOR *** ALE. 5 DRUMUL APELOR *** ALE. 6 DRUMUL APELOR *** ALE. 1 DRUMUL
MUNTENILOR *** ALE. 2 DRUMUL MUNTENILOR *** ALE. 1 PLAIUL VULCANESTI *** ALE. 2 PLAIUL
VULCANESTI *** ALE. 3 PLAIUL VULCANEST I *** STR. DRUMUL APELOR *** STR. DRUMUL MUNTENILOR
*** STR. GRIGORE PLESOIANU bl.1, 2, 3, 4, S1…, T1… (vis a vis de SUCPI)

Numărul de clase din proiectul planului  de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 este: 2 CLASE  (44 ELEVI):

-Se organizează programul  “ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ “ – 1 grupă cu maxim 15 elevi;

 Documentele necesare înscrierii  elevilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 sunt:

– fotocopie dupa certificatul de naștere al copilului;

– fotocopie dupa actul de identitate al părintelui;

– actele, în original, în vederea certificării ”conform cu originalul”

– cerere-tip completată la secretariatul școlii;

-rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă este cazul);

-orice alt document care dovedește îndeplinirea criteriilor specifice alese de unitate;

Alte informații: 

ANUNT PENTRU PARINTI- înscrieri clasa pregătitoare

REZULTATE PROBA PRACTICĂ CONCURS POST SECRETAR ȘEF

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

 

NR. CRT. CANDIDAT PUNCTAJ
1. SGME 153 70
2. SGME 86 71
3. SGME 150 92

 

AFIȘAT AZI 11.02.2021, ORA 12,00, LA SEDIUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂT.

ANUNȚ!

ÎNCEPÂND CU ORA 13,00 SE DESFĂȘOARĂ PROBA DE INTERVIU.

REZULTATE PROBA SCRISĂ CONCURS POST SECRETAR ȘEF

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

PROBA SCRISĂ – ELIMINATORIE

NR. CRT. CANDIDAT PUNCTAJ
1. SGME 154 64,49
2. SGME 153 83,41
3. SGME 86 71,74
4. SGME 150 90,41
5. SGME 93 RETRAS
6. SGME 87 ABSENT

AFIȘAT AZI 10.02.2021, ORA 14,00, LA SEDIUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂT.

 

CANDIDAȚII CARE AU OBȚINUT UN PUNCTAJ MAI MARE DE 70 PUNCTE LA PROBA SCRISĂ, SE VOR PREZENTA LA PROBA PRACTICĂ CE SE VA SUSȚINE JOI, 11.02.2021, ORA 09.00.

ANUNȚ!

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

REZULTATUL
SELECTIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN
VEDEREA OCUPARII FUNCTIEI CONTRACTUALE VACANTE, DE SECRETAR
ȘEF PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE
„MIHAI EMINESCU”, CRAIOVA, DOLJ

nr crt         Cod candidat        Rezultatul selecției
1               SGME 153             Admis
2               SGME 154             Admis
3.              SGME 93               Admis
4.              SGME 87               Admis
5.              SGME 86               Admis
6.              SGME 150             Admis

PROBA SCRISĂ VA AVEA LOC ÎN DATA. DE 10 FEBRUARIE 202I, ORA 10.00 , LA
SEDIUL ȘCOLII GIMNAZIALE „MIHAI EMINESCU'” CRAIOVA

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURS

 

15 Ianuarie 2021, Zilele Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu”, Ziua Culturii Naționale

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

În data de 15 Ianuarie 2021, au debutat manifestările din cadrul Zilelor unității noastre școlare. Evenimentul a pornit la drum odată cu desfășurarea  proiectului educațional „Eminescu mai aproape de noi”. La ceas aniversar, elevii școlii noastre și dascălii lor l-au omagiat  pe ,,Poetul nepereche”, prin recitări din poeziile eminesciene, cântece, eseuri, expoziție de desene, dar și animații realizate de elevii noștri.

Toate aceste manifestări au dat culoare activităților online desfășurate pe platforma Office Microsoft 365 Teams. Fiecare activitate din programul activităților a fost încărcată pe Cancelaria virtuală, astfel incât toți profesorii, elevii și părinții elevilor au putut accesa fiecare eveniment artistic din program.

Să nu uităm că de 171 de ani romantismul a căpătat sens. Că este iubire și natură, că este melancolie, dor, istorie, timp sau geniu, Eminescu încă vibrează în noi…

Eu,Eminescu

Programul activităților dedicate Zilelor școlii 15 ian 2021

Activități online desfășurate în data de 15 ianuarie 2021-Zilele școlii

ANUNȚ! Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui post de secretar șef -1/1 normă, conform HG 286/23.03.2011

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

ANUNŢ

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”   cu sediul în localitatea Craiova str. Ion Țuculescu , nr. 3, judeţul Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea,  pe durată  nedeterminată,  a unui post de secretar șef -1/1 normă , conform HG 286/23.03.2011.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare corespunzătoare perioadei 22.01.2021-7.02.2021,  zilnic până la ora 17,  la sediul Școlii Gimnaziale  ,,Mihai Eminescu”,  Craiova.

Concursul se va desfăşura astfel:

-Proba de selectie a dosarelor: în perioada  07.02.2021- 09.02.2021;

-Proba scrisă în data de 10.02.2021,  ora 10.00;

Proba practica în data de 11.02.2021,  ora 09.00;

Proba interviu în data de 11.02.2021,  ora 13.00.

Anunt_ Scoala Gimnazială Mihai Eminescu _post secretar sef

Fișă cadru secretar șef

Fii Online în siguranță!

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

În contextul actual în care școala s-a mutat în mediul online încă din luna octombrie 2020, siguranța copiilor în mediul virtual este o prioritate continuă, atât pentru profesori cât și pentru părinți.
De aceea,la sfârșitul semestrului I, in perioada 10- 30 ianuarie 2021, am demarat Proiectul „Profesor pentru două minute: Fii online în siguranță”, proiect la care participă elevii claselor a VI-a. Aceștia au aplicat ce au învățat la orele de Informatică și TIC, la capitolele: Comunicare pe internet și Realizare unei animații 3D și au realizat scurte animații de informare.
Proiectele elevilor au fost incărcate pe canalul YouTube: „Animații realizate de elevi”.

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”, Craiova a obținut Certificatul European de Calitate!

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Suntem încântați să anunțăm că școala noastră, Școala Gimnazială

,,Mihai Eminescu”, Craiova a obținut Certificatul  European de Calitate pentru rezultate deosebite obținute in proiectul  e Twinning ,,A BEE  C”.

Astfel, eforturile elevilor și profesorilor școlii noastre au fost recunoscute la cel mai inalt nivel european.

În plus, proiectul nostru Erasmus + ,,ABEE C (Artistic Approach to Business Education, Entrepreneurship and Culture)” va fi expus într-o secțiune specială a portalului european www.etwinning.net .

Felicitari pentru reușita noastră!

Mulțumim colegei noastre, prof. Maria Beer, pentru demersurile făcute pentru a obține acest certificat de calitate care ne onorează!

European Quality Label

Început de an școlar 2020-2021

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Septembrie 2020

Stimaţi părinţi!
Dragi elevi!
Distinși colegi și colaboratori!

Anul școlar 2020-2021 a venit cu o problemă necunoscută și neașteptată ce ne-a schimbat rutina de zi cu zi, ne-a pus la încercare flexibilitatea, capacitatea de a ne adapta și de a găsi răspunsuri pozitive, ne-a arătat vulnerabilităţile și cât de mult depindem unii de ceilalţi.
Cu toţii ne îngrijorăm nu atât pentru noi înșine, cât pentru cei dragi nouă, iar începerea noului an școlar vine să ne răscolească, ne determină să luăm decizii, și nu doar în numele nostru. Deciziile pe care le luăm ne vor influenţa pe fiecare dintre noi. Sănătatea tuturor depinde de fiecare în parte. Trebuie să luăm măsuri pentru a diminua riscul de infecţie și pentru a face faţă provocărilor: să evităm aglomeraţia în incinta școlii, să rămânem activi fizic, să avem relaţii sociale sănătoase.
Fiecare copil trebuie să aibă șansa de a învăţa într-un mediu sigur, iar noi, adulţii, trebuie și putem să contribuim la realizarea acestui deziderat. Întoarcerea la școală este una dintre cele mai mari provocări anuale ale copiilor, părinţilor, personalului școlii.
Vestea bună este că școala noastră îi va primi pe elevi, în condiţii sigure, pe timpul pandemiei COVID 19.
Imaginile atașate sunt grăitoare.
Toate școlile, în această perioadă, sunt, ca și partidele politice, în ,, campanie electorală”. Dar nu contează cât de răsunătoare sunt măsurile implementate, ci faptul că trebuie să găsim abordarea optimă (perfectă nu există!!!) prin care să gestionăm cât mai bine riscurile la care suntem expuși.
Chiar dacă, deocamdată, nu există un răspuns simplu la toate îngrijorările pe care le avem, putem să respectăm reguli care și-au dovedit, până acum, utilitatea și care să reprezinte modul nostru vigilent de a ne poziţiona împotriva coronavirusului.
Indiferent de scenariul implementat (roșu , galben, verde) este nevoie de sprijinul factorilor implicaţi pentru a oferi elevilor acces sigur și echitabil la educaţie.
RESPONSABILITE și SOLIDARITATE sunt cuvintele cheie în desfășurarea procesului de învăţate în acest an școlar.
Trebuie ca noi, toţi, să conștientizăm că educaţia nu trebuie să se oprească niciodată. Dacă vom opri educaţia înseamnă că am capitulat în fata pandemiei și am spulberat visurile generatiilor viitoare.
Aducem multumiri administratiei publice locale pentru implicare, pentru efortul financiar, asigurându-ne că ,,TOTUL VA FI BINE”!
În încheiere, urăm tuturor, elevi, părinti, personal al școlii , un an școlar frumos, cu rezultate cât mai bune de care să ne bucurăm cu totii!
Bucuria noastră de a ne revedea nu poate fi măsurată! Să ne vedem cu bine și cu speranta de mai bine!
Primiti, vă rugăm, toată consideratia noastră!

Conducerea școlii,
Prof . Silvia Cârţu- director
Prof. Nicolae Elena- director adjunct

14 Septembrie 2020-PRIMA ZI DE ȘCOALĂ, in imagini

Masurile de organizare a activității in cadrul unității de invațămant in condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea imbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobate in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “Mihai Eminescu”

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

În atenția părinților!

Scenariul de organizare si desfăsurare a cursurilor in anul şcolar 2020-2021:

 

ORAR 2020-2021

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR:

ORAR INVATAMANT PRIMAR-14.09.2020

GIMNAZIU:

ORAR CLASE_2020-2021_14_09_2020

 

GHID ELEVI ȘI PĂRINȚI:

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Ghidul elevului în contextul situației epidemiologice cu COVID-19:

START UNUI NOU INCEPUT! ALTFEL….

Ghid ELEVI si parinti SCOALA EMINESCU

Calendarul anului școlar 2020-2021

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Calendarul-anului-scolar-2020-2021

Școala noastră in Top şcoli clasele V-VIII Dolj 2020

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Rezultatele obținute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea Națională de anul acesta au poziționat școala noastră pe poziția 8 în TOP ȘCOLI din județul Dolj, atât după media de la Evaluarea Națională cât și după media de Admitere.

sursa:

https://www.admitereliceu.ro/top-scoli-generale

Ierarhia Admiterea 2020

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

În atenția absolvenților de clasa a VIII-a: Ierarhia Admitere 2020 pentru candidații ce provin din județul Dolj o găsiți la adresa următoare:

http://admitere.edu.ro/Ierarh/CandFromJudIAD.aspx?Jud=18&Poz=0&PageN=1

Succes!

EVALUARE NAȚIONALĂ 2020- REZULTATE DUPĂ CONTESTAȚII

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Pe data de 27 iunie 2020 au fost afișate rezultatele la Evaluarea Națională 2020 după contestații. În urma centralizării rezultatelor obținute de elevii noștri, Școala Gimnazială MIHAI EMINESCU se situează pe locul 8 pe județ, în TOP ȘCOLI, si pe pozitia 277 pe țară, din 5949 de școli.

(sursa: https://www.admitereliceu.ro/top-scoli-generale/2020)

Citește și:

RAPORT EVALUARE NATIONALA 2020-DUPĂ CONTESTATII

Acces către succes!

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Atunci când vorbim despre elevii noștri, niciun efort nu este prea mare. Iar rostul nostru, profesori si echipa managerială, este să le asigurăm toate conditiile pentru ca ei să-și clădească viitorul, să simtă că sunt ajutați, indrumați, că ne pasă de ei, că ei și evoluția lor contează pentru noi.
Ii asigurăm pe parinți că sunt indeplinite toate condițiile pentru ca elevii să participe la susținerea probelor, in deplină siguranță.
Succes, dragii noștri!
SUCCESUL vostru va reprezenta ACCESUL Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” in „Top școli” pe un loc ce ne va onora.


FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI CADRU DIDACTIC IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR-ACTUALIZATĂ

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

În temeiul Legii 53/2003 actualizată – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare, a Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a Contractului individual de muncă inregistrat in Registrul general de evidentă a salariatilor,

Având în vedere:

OMEC 4135/2020 privind Aprobarea instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare online

OMEC nr.4247 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar , aprobată prin OMECTS nr.6143/2011

art.48, art.40- alin 1 lit b,c,d,f, art 17,- alin 2, lit.d, art 127, art.188, art.204- alin .1, art.269- alin 1, din Legea 53/2003 actualizată -Codul Muncii, conform Procesului verbal din data de 22.05.2020 și H.C.A din aceeași dată, a fost aprobată în Consiliul de administratie fișa postului pentru cadrele didactice, cu numărul 431/22.05.2020.

FISA POSTULUI PROFESORULUI-actualizată

 

Informații Evaluare Națională pentru elevii de clasa a VIII-a, anul scolar 2019-2020

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Vă aducem la cunoștiință că a apărut  Nota MEC nr. 29747/20.05.2020 referitoare la încheierea situațiilor școlare și înscrierea și susținerea examenului de Evaluare Națională pentru elevii de clasa a VIII-a, anul scolar 2019-2020.

Orice absolvent de clasa a VIII-a are dreptul să se înscrie pentru susținerea Examenului de Evaluare Națională.

In contextul situației epidemiologice  actuale, candidații din anii precedenți pot depune   documentele necesare inscrierii  la secretariatul scolii sau pot transmite la adresa de e-mail: scgimnmihaieminescu@yahoo.com

Documentele care reglementează organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare Națională le gasiți mai jos:

1.OMEN nr.4916/ 2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 201-2020, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin OMEC nr.4248/ 2020

2.OMEC nr.4115/ 2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2019-2020. Anexa 1 -Programe pentru Evaluarea Națională  face parte integrantă din acest ordin.

3.Ordinul nr.4266/ 840/ 2020 pentru punerea in aplicare a masurilor privind sistemul de invatamant in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei.

4.Ordinul nr.4267/ 841/ 2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile/institutiile de invatamant, institutiile publice si in toate structurile aflate in subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.

5.Procedura nr.26651/ 2019 cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/ deficiente de auz/ tulburare de spectru autist care sustin examenele de evaluare nationala, care este valabila si pentru anul scolar 2019-2020.

29747_Adresa ISJ_ISMB

OMEC_4115_10.04.2020

Anexa_1_OMEC4115

OMEC-OMS 4266-840- suspendare cursuri si activ. in perioada 2-12.06

Ordin 4916_2019 EN VIII 2019-2020

Ordin-MEC-4267-MS-841-2020

Procedura egalizare sanse nr 26651_2019

RECOMANDARI privind respectarea condițiilor igienico-sanitare, a unei conduite sociale responsabile în incinta școlii, pentru prevenirea si raspandirea CORONAVIRUS (COVID- 19)

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Măsuri de prevenire și protecție în perioada desfășurării activităților de pregătire pentru elevii din clasele a VIII-a:

În atenția profesorilor și elevilor!

Recomandări COVID afisaj:

 

Analiza a rezultatelor obținute prin aplicarea chestionarelor de identificare a situației privind învățarea în mediul online de la elevi/ părinți/ profesori

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Scopul chestionarelor analizate în raportul de față este acela de a identifica situația actuală la nivel instituțional privind monitorizarea activității de învățare în mediul online, în ce măsură există, pe ce platformă se desfășoară procesul de predare învățare-evaluare, ce fel de date există pentru monitorizare, dacă se monitorizează periodic activitatea pe platforma de învățare Microsoft Office Teams.

Elaborare: Prof. Silvia Cârțu-director

Administrare computerizată: prof. Beer Maria- membru CEAC

Prelucrarea, interpretarea și raportarea colectării datelor: P.I.P. Voican Victoria- Coordonator CEAC

Elaborarea măsurilor de îmbunătățire a activității didactice online: Prof. Silvia Cârțu-director

Exemple de buna practica – ACTIVITATEA ONLINE_SCOALA GIMNAZIALA _MIHAI EMINESCU_Craiova

Feedback aplicare chestionar ELEVI

Feedback plicare chestionar PARINTI

Feedback aplicare chestionar PROFESORI

RAPORTARE SĂPTĂMÂNALĂ-2

P.O. ..Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în unitățile de învățământ (1)

 

CHESTIONAR DE SATISFACȚIE PENTRU PĂRINȚI privind activitățile de învățare online/la distanță

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Stimați părinți,

Având in vedere situația pandemică existentă la nivel mondial și faptul că s-a sistat interacțiunea fizică pentru desfășurarea procesului didactic, școala noastră  avut obligația de a realiza operaționalizarea unei educații online/ la distanță pentru a putea stabili corect, conjunctural, modalități de îmbunătățire ale procesului didactic la distanță.

Dorim să încurajăm împărtășirea feed-back-ului la acest aspect. În acest sens, vă rugăm vă exprimați opinia, răspunzând la întrebările de mai jos, până la data de 31.05.2020.

Chestionarele completate se vor transmite profesorilor din învățământul primar/diriginților. Răspunsurile se află sub protecția anonimatului, iar datele rămân confidenţiale. Vă mulţumim pentru participare și implicare!

Director, prof. Silvia CÂRȚU

Clik pe linkul de mai jos:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=–KHBjOw0UyNB4KJCqYAKA6V-ls7HwxJurgaF-nAfFZUOTFWR0FLNTZNNlZNREpCV1o4NTZIWDJTSyQlQCN0PWcu 

CHESTIONAR DE SATISFACȚIE PENTRU ELEVI privind activitățile de învățare online/la distanță

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Dragi elevi,

 

Pentru îmbunătățirea calității învățării online/la distanță, conducerea Școlii Gimanziale ” Mihai Eminescu” Craiova, Dolj, vă invită să vă exprimați opinia, răspunzând la întrebările de mai jos până la data de 31.05.2020. Răspunsurile se află sub protecția anonimatului, iar datele rămân confidenţiale. Dacă întâmpinați greutăți în înțelegerea conținutului întrebărilor de mai jos vă propunem să apelați la ajutorul părinților! Vă mulţumim pentru participare și implicare!

Intrați pe link-ul de mai jos și răspundeți la întrebări!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=–KHBjOw0UyNB4KJCqYAKA6V-ls7HwxJurgaF-nAfFZUNUpXOTdEU0hFNlZLWUVJOVpXQUhVUjJHTiQlQCN0PWcu

Școala altfel-Activități STEM

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI
Ziua de 04.03.2020 a fost una mai interactiva decat celelalte, deoarece echipa de robotica “Soft Hoarders” de la Colegiul National Fratii Buzesti ne-a vizitat cu scopul de a promova conceptul de robotica, cat si competia la care ei participa, BRD First Tech Challenge. Acestia participa la aceasta competitie de 4 ani, reusind inca din primul an sa ajunga la etapa internationala, in America. Anul acesta au castigat etapa regionala a competitiei, obtinand doua premii importante: FIRST ALLIANCE AWARD: 1ST PICK si THINK AWARD:2RD PLACE, premii care le-au asigurat calificarea la etapa nationala. De asemenea, acestia ne-au prezentat si competitia First Lego Leauge pentru elevii din gimnaziu, oferindu-se sa ne ajute in cazul in care se va forma o echipa de robotica in cadrul scolii.
Totul a descurs intr- o maniera interesanta. Elevii  au inceput cu o prezentare a echipei, a roboticii , a robotului construit de ei , cat si a temei pe baza careia l-au construit.  Aceasta tema aduce in prim plan conceptul de construire al unui oras al viitorului, automatizat si perfectionat, materializandu-se, la nivel de joc, in construirea unor turnuri cat mai mari de catre robot. Elevii au vorbit si despre activitatilor lor in cadrul echipei, organizare, dar si despre ajutorul financiar oferit de catre sponsori.
Acestia au reusit sa capteze atentia celor prezenti, nu numai prin cuvinte, cat si prin imagini.
Dupa prezentare, a urmat o demonstratie cu robotelul lor, care era construit in conformitate cu tema de anul acesta a competitiei. Acesta poate merge in toate directiile, poate colecta cuburi cu care construieste turnuri inalte. Copiii prezenti la acest eveniment au avut oportunitatea de a se juca cu robotelul si de a pune multe intrebari legate de construirea si programarea acestuia.
Atmosfera a fost minunata, toti cei prezenti s-au simtit bine si au plecat acasa cu informatii noi si despre acest domeniu. Copiii au fost foarte interesati de modul in care cunostintele STEM se imbina cu distractia in cadrul competitiilor de robotica. Tocmai de aceea, speram sa colaboram cu echipa “Soft Hoarders” in ceea ce priveste infiintarea unei echipe de robotica in scoala noastră.

Înscrierea în învățământul primar

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Nou!! Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Cererea de înscriere (descarcă)

ANUNȚ: PROBA DE SELECȚIE A DOSARELOR

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Rezultatele obținute de candidații înscriși la Concursul pentru ocuparea unui post de informatician pe perioadă nedeterminată- proba de selecție- a dosarelor:

SELECTIA DOSARELOR

Anunț

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”   cu sediul în localitatea Craiova str. Ion Țuculescu , nr. 3, judeţul Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea ,  pe durată  nedeterminată,  a unui post de informatician -1/1 norma , conform HG 286/23.03.2011.

Concurs post informatician pag1

Concurs post informatician pag2

Concurs post informatician pag3

PO_privind_recrutarea_personalului

Imnul scolii

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

– Director Silvia CARTU: Principala noastră sarcină a fost să devenim ceea ce ne -a permis potențialul. Cel mai important produs al efortului nostru este propria personalitate care să ne reprezinte. Imnul școlii este o trăsătură a personalității noastre!!!
Muzica -Cristian Alivej
Text-Viorela Filip
Interpretare -Corul de copii ,, Glasuri Cristaline”

 

 

Începe un nou an școlar!

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

În conformitate cu ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019 privind structura anului școlar 2019-2020, cursurile anului școlar 2019-2020 încep luni, 9 septembrie și sunt dispuse pe durata a 35 de săptămâni.

Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9 septembrie  – 20 decembrie 2019) şi semestrul al II-lea (13 ianuarie – 12 iunie 2020).

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel:

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie – 3 noiembrie 2019.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 5 iunie 2020.

Programul naţional „Şcoala altfel” se va derula in scoala noastra in perioada 2.03.2020 –06.03.2020.

Educația ne unește

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Am dezbătut azi, 15 mai 2019, ora 18 la unitatea noastră școlară viziunea sistemică ,, Educația ne unește” ce a fost elaborată in contextul obiectivului national pentru Orizontul 2030, din cadrul Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă , de a situa sistemul de învățământ românesc la reperele de performanta adoptate de U. E. Interesul pentru această dezbatere este dovedit de prezența in număr mare a personalului didactic și didactic auxiliar al școlii, cărora le-am oferit oportunitatea să își exprime punctele de vedere și opiniile asupra aspectului cum ar trebui să arate serviciul public de educație , cum va arata legea educației viitorului.

Personalul școlii este de acord cu o reașezare a învățământului romanesc, cu o creștere a nivelului educației din Romania, pentru ca absolventul să poată face față schimbării cerințelor pe piața muncii. Pentru că dinamica socială ne cere să vorbim despre globalizarea educație/ educație planetară, se impune ca și educația românească să ofere variante posibile în pregătirea elevului pentru o viată in permanentă schimbare.

Raportare 15.05.2019

EVENIMENTE DEDICATE CENTENARULUI MARII UNIRI DERULATE ÎN PERIOADA 26-28 NOIEMBRIE 2018

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Centenarul Marii Uniri este sărbătorit în școala noastră, în perioada 26-28 Noiembrie 2018,  fiind evenimentul politic al anului 1918 ce marchează 100 de ani de la desăvârșirea statului național român, înfăptuit prin unirea tuturor provinciilor locuite de români, cu România.

LA MULTI ANI ROMANIA!

22-26 Octombrie-Activități de învățare / predare / instruire în cadrul proiectului Erasmus + ABEEC din Silves, Portugalia.

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

În perioada 22-26 octombrie 2018, 25 de elevi și 15 cadre didactice din 5 țări (Portugalia, Croația, Bulgaria, România și Polonia) au participat la diferite ateliere de lucru: crearea de caractere, ilustrații, benzi desenate, animație și crearea de jocuri interactive oferite de profesorii invitați și profesori ai Grupului Școlilor Silves. Întâlnirea are loc la Școala EB23 Dr Garcia Domingues și la Școala secundară Silves.

Un program plin de activități, cu cadre didactice din diferite domenii, care au oferit instrumentele de bază elevilor, să se dezvolte împreună cu colegii lor din fiecare țară, in al doilea an al proiectului.

Povestea albinei aventuroase care caută să salveze lumea de dezastrele ecologice continuă în lumea creativității. ABEEC – isi propune o abordare artistică a educației, antreprenoriatului și culturii în afaceri: Erasmus + 2017-1-BG01-KA219-036227

PARTENERI Prima școală privată Leonardo da Vinci Ltd – Bulgaria Osnovna skola Prelog – Croația Convito Nazionale di Stato di Palermo „Giovanni Falcone” – Italia Szkola Podstawowa w Bolminie – Polonia Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu – România

22 OCTOMBRIE 2018- PRIMA ZI

23 OCTOMBRIE 2018- A DOUA ZI