Centralizarea feedbackului oferit de elevi privind activitatea de învățare, predare și evaluare 2021

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

La sfârșitul anului școlar 2020-2021 a fost aplicat elevilor de gimnaziu chestionarul online- Fișa de feedback semestrial,   anexă la metodologia de acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar, conform Ordin Nr. 3864/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 579 din 8 iunie 2021. Mai jos este prezentat centralizatorul chestionarului aplicat elevilor școlii noastre:

FEEDBACK oferit de elevi-semestrul II- 2020_2021 conform

 

 

Top școli generale- Admitere liceu 2021

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Și în acest an școala noastră este pe un loc onorabil în Top școli- Admitere liceu 2021. Topul școlilor a fost realizat prin calculul mediei aritmetice pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din fiecare școală din România. Din 168 de școli la nivelul județului,  școala noastră este pe poziția 9 în topul ordonat descrescător după media la matematică la Evaluarea Națională, după Colegiul Național Elena Cuza,  și pe locul 10 ordonat după media de admitere.

La nivel de țară, din 5501 școli, școala noastră este pe poziția 390. Felicitări tuturor elevilor și profesorilor pentru rezultatele obținute în acest an! (sursa: https://www.admitereliceu.ro/top-scoli-generale/2021)

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR CARE AU SUSŢINUT PROBELE DE EXAMEN LA EVALUAREA NAŢIONALĂ 2021

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Conform notei ISJ Dolj, nr 12155/16.06.2021, avand in vedere prevederile art 11 OMEC nr 5455/2020 cu modificarile si completarile ulterioare privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2020-2021, ataşăm mai jos tipizatul cererii pentru depunerea contestatiilor.

Cererile se depun la Centrul de examen, sau prin mijloace electronice la adresa de email a scolii: scgimnmihaieminescu@yahoo.com.

29 iunie 2021 intre orele 16.00-19.00

30 iunie 2021 intre orele 8.00-12.00

CERERE CONTESTATII E.N. 2021

 

 

TELVERDE

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Dolj pune la dispoziția celor interesați o linie TELVERDE pentru sesizarea eventualelor nereguli privind desfășurarea Evaluării Naționale. Numărul va fi disponibil în perioada 22 – 26 iunie, între orele 8:00 – 16:00, iar vineri, 19 iunie, între orele 8:00 -14:00.

ADMITEREA în învățământul liceal, învățământul profesional și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Broşura valabilă în judeţul DOLJ pentru etapele de admitere din anul 2021, anexa la OMEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările
ulterioare.
Din cuprins:
Lista unităţilor de învăţământ liceal și profesional de stat din judeţul Dolj
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2021‐2022
ALGORITMUL DE REPARTIZARE şi modalităţi de departajare
Completarea fişelor de înscriere
Înscrierea absolvenţilor
Probele de aptitudini
Înscrierea candidaţilor pentru învăţământul special
REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR RROMI
REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR CU CES
PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2021-2022 ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
FILIERA VOCAŢIONALĂ
ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021‐2022
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021‐2022

v2_Brosura 2021-2022 Varianta finala

 

 

Cercul pedagogic

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Astăzi, 27 Martie 2021, școala noastră a fost gazda Cercului metodic și pedagogic al profesorilor de matematică. Activitatea s-a desfășurat on-line pe platforma Zoom. În viziunea noastră, a organizatorilor, am dorit ca Cercul metodic si pedagogic să reprezinte o modalitate eficientă de formare, deoarece are in componenţă schimbul de practici, actualizarea unor proceduri moderne de lucru, informarea grupului. Activităţile propuse au oferit participanţilor modalităţi moderne de eficientizare a procesului educativ. La activitate au participat profesori de matematică din școlile arondate Cercului pedagogic G3, dar și doamna inspector școlar de specialitate prof. Cristina Ungureanu.

Materialele cercului (vezi aici)

Imagini din timpul activității: Capturi de ecran cerc 27 martie 2021(vezi aici)

 

 

Cercul Pedagogic al Profesorilor de Educație plastică

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

În data de 20 Martie 2021 școala noastră a fost gazda Cercului pedagogic al profesorilor de educație plastică și educație vizuală. Activitatea s-a desfășurat on-line, pe platforma Google Meet. În cadrul activității a fost prezentat proiectul educațional pentru progres în învățare prin abordare interdisciplinară a conținuturilor educative ”Învață de la toate, învață de la toți”, proiect subscris domeniului: Gândirea interdisciplinară în cadrul orelor de educație plastică. Au fost prezentate: Un tur virtual al școlii noastre, exemple de bună practică la orele de educație plastică și expoziții virtuale: Interdisciplinaritatea, Reciclare creativă. 

Vezi aici prezentarea activităților.

 

Nou! Încep înscrierile la clasa pregătitoare

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR!

Înscrierile la clasa pregătitoare  în anul școlar: 2021-2022

Circumscripția: străzi/locuințe arondate (ultima actualizare 07.05.2020 ora 16:00):

ALE. 3 DRUMUL PUBLIC *** BLD. DECEBAL (ROCADA) BL. O1, O2, O3, U12, N11, N12, 5, 6, 7, 8, N10, N9, S1,
S2, S3 *** CAL. BUCURESTI BL. O10, O11, O12, O13, O14, O15, O5, O6, O7, O8, O9, U10, U11, U6b, U7, U8,
U9, N22, N23, N24, N25, T12, T13, T14, T15, 271 – 321, 187 – 269 si bl. 1 (bl aeroport), 2 (bl aeroport), 267, camin
Avioane, 269 camin IML, 3 (bl aeroport), 4 (bl. aeroport), 5 (bl aeroport), 6 (bl aeroport), 7 (bl aeroport), camin
SDE, bl. N14, N15, N16, N17, N18, N21, T10, T11, N1, N1a, N1b, N2, N3, N4, N5a, N5b, N5c, N5d, N6, N7, N8,
T5, T6 *** STR. DOSUL BALTII *** STR. EUSTATIU STOENESCU BL. F1, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16,
F17, F18, F19, F2, F7, F8, F9, G5 *** STR. TEHNICII BL. A14, A20, A22, Cămin stud. Electroteh, BL. O4, U1, U2
*** STR. PLAIUL VULCANESTI *** STR. ION TUCULESCU Camin-1, Camin-3, Camin2-IUG, camine
Electroputere, BL. O16, U6a *** STR. ION TUCULESCU BL. A15, A16, A17, A18, A19, A21, V5, V6, V7, V8, V9 ***
STR. STIINTEI *** ALE. 1 DRUMUL APELOR *** ALE. 2 DRUMUL APELOR *** ALE. 3 DRUMUL APELOR ***
ALE. 4 DRUMUL APELOR *** ALE. 5 DRUMUL APELOR *** ALE. 6 DRUMUL APELOR *** ALE. 1 DRUMUL
MUNTENILOR *** ALE. 2 DRUMUL MUNTENILOR *** ALE. 1 PLAIUL VULCANESTI *** ALE. 2 PLAIUL
VULCANESTI *** ALE. 3 PLAIUL VULCANEST I *** STR. DRUMUL APELOR *** STR. DRUMUL MUNTENILOR
*** STR. GRIGORE PLESOIANU bl.1, 2, 3, 4, S1…, T1… (vis a vis de SUCPI)

Numărul de clase din proiectul planului  de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 este: 2 CLASE  (44 ELEVI):

-Se organizează programul  “ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ “ – 1 grupă cu maxim 15 elevi;

 Documentele necesare înscrierii  elevilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 sunt:

– fotocopie dupa certificatul de naștere al copilului;

– fotocopie dupa actul de identitate al părintelui;

– actele, în original, în vederea certificării ”conform cu originalul”

– cerere-tip completată la secretariatul școlii;

-rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă este cazul);

-orice alt document care dovedește îndeplinirea criteriilor specifice alese de unitate;

Alte informații: 

ANUNT PENTRU PARINTI- înscrieri clasa pregătitoare

REZULTATE PROBA PRACTICĂ CONCURS POST SECRETAR ȘEF

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

 

NR. CRT. CANDIDAT PUNCTAJ
1. SGME 153 70
2. SGME 86 71
3. SGME 150 92

 

AFIȘAT AZI 11.02.2021, ORA 12,00, LA SEDIUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂT.

ANUNȚ!

ÎNCEPÂND CU ORA 13,00 SE DESFĂȘOARĂ PROBA DE INTERVIU.

REZULTATE PROBA SCRISĂ CONCURS POST SECRETAR ȘEF

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

PROBA SCRISĂ – ELIMINATORIE

NR. CRT. CANDIDAT PUNCTAJ
1. SGME 154 64,49
2. SGME 153 83,41
3. SGME 86 71,74
4. SGME 150 90,41
5. SGME 93 RETRAS
6. SGME 87 ABSENT

AFIȘAT AZI 10.02.2021, ORA 14,00, LA SEDIUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂT.

 

CANDIDAȚII CARE AU OBȚINUT UN PUNCTAJ MAI MARE DE 70 PUNCTE LA PROBA SCRISĂ, SE VOR PREZENTA LA PROBA PRACTICĂ CE SE VA SUSȚINE JOI, 11.02.2021, ORA 09.00.