Cercul pedagogic

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Astăzi, 27 Martie 2021, școala noastră a fost gazda Cercului metodic și pedagogic al profesorilor de matematică. Activitatea s-a desfășurat on-line pe platforma Zoom. În viziunea noastră, a organizatorilor, am dorit ca Cercul metodic si pedagogic să reprezinte o modalitate eficientă de formare, deoarece are in componenţă schimbul de practici, actualizarea unor proceduri moderne de lucru, informarea grupului. Activităţile propuse au oferit participanţilor modalităţi moderne de eficientizare a procesului educativ. La activitate au participat profesori de matematică din școlile arondate Cercului pedagogic G3, dar și doamna inspector școlar de specialitate prof. Cristina Ungureanu.

Materialele cercului (vezi aici)

Imagini din timpul activității: Capturi de ecran cerc 27 martie 2021(vezi aici)

 

 

Cercul Pedagogic al Profesorilor de Educație plastică

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

În data de 20 Martie 2021 școala noastră a fost gazda Cercului pedagogic al profesorilor de educație plastică și educație vizuală. Activitatea s-a desfășurat on-line, pe platforma Google Meet. În cadrul activității a fost prezentat proiectul educațional pentru progres în învățare prin abordare interdisciplinară a conținuturilor educative ”Învață de la toate, învață de la toți”, proiect subscris domeniului: Gândirea interdisciplinară în cadrul orelor de educație plastică. Au fost prezentate: Un tur virtual al școlii noastre, exemple de bună practică la orele de educație plastică și expoziții virtuale: Interdisciplinaritatea, Reciclare creativă. 

Vezi aici prezentarea activităților.

 

Nou! Încep înscrierile la clasa pregătitoare

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR!

Înscrierile la clasa pregătitoare  în anul școlar: 2021-2022

Circumscripția: străzi/locuințe arondate (ultima actualizare 07.05.2020 ora 16:00):

ALE. 3 DRUMUL PUBLIC *** BLD. DECEBAL (ROCADA) BL. O1, O2, O3, U12, N11, N12, 5, 6, 7, 8, N10, N9, S1,
S2, S3 *** CAL. BUCURESTI BL. O10, O11, O12, O13, O14, O15, O5, O6, O7, O8, O9, U10, U11, U6b, U7, U8,
U9, N22, N23, N24, N25, T12, T13, T14, T15, 271 – 321, 187 – 269 si bl. 1 (bl aeroport), 2 (bl aeroport), 267, camin
Avioane, 269 camin IML, 3 (bl aeroport), 4 (bl. aeroport), 5 (bl aeroport), 6 (bl aeroport), 7 (bl aeroport), camin
SDE, bl. N14, N15, N16, N17, N18, N21, T10, T11, N1, N1a, N1b, N2, N3, N4, N5a, N5b, N5c, N5d, N6, N7, N8,
T5, T6 *** STR. DOSUL BALTII *** STR. EUSTATIU STOENESCU BL. F1, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16,
F17, F18, F19, F2, F7, F8, F9, G5 *** STR. TEHNICII BL. A14, A20, A22, Cămin stud. Electroteh, BL. O4, U1, U2
*** STR. PLAIUL VULCANESTI *** STR. ION TUCULESCU Camin-1, Camin-3, Camin2-IUG, camine
Electroputere, BL. O16, U6a *** STR. ION TUCULESCU BL. A15, A16, A17, A18, A19, A21, V5, V6, V7, V8, V9 ***
STR. STIINTEI *** ALE. 1 DRUMUL APELOR *** ALE. 2 DRUMUL APELOR *** ALE. 3 DRUMUL APELOR ***
ALE. 4 DRUMUL APELOR *** ALE. 5 DRUMUL APELOR *** ALE. 6 DRUMUL APELOR *** ALE. 1 DRUMUL
MUNTENILOR *** ALE. 2 DRUMUL MUNTENILOR *** ALE. 1 PLAIUL VULCANESTI *** ALE. 2 PLAIUL
VULCANESTI *** ALE. 3 PLAIUL VULCANEST I *** STR. DRUMUL APELOR *** STR. DRUMUL MUNTENILOR
*** STR. GRIGORE PLESOIANU bl.1, 2, 3, 4, S1…, T1… (vis a vis de SUCPI)

Numărul de clase din proiectul planului  de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 este: 2 CLASE  (44 ELEVI):

-Se organizează programul  “ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ “ – 1 grupă cu maxim 15 elevi;

 Documentele necesare înscrierii  elevilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 sunt:

– fotocopie dupa certificatul de naștere al copilului;

– fotocopie dupa actul de identitate al părintelui;

– actele, în original, în vederea certificării ”conform cu originalul”

– cerere-tip completată la secretariatul școlii;

-rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă este cazul);

-orice alt document care dovedește îndeplinirea criteriilor specifice alese de unitate;

Alte informații: 

ANUNT PENTRU PARINTI- înscrieri clasa pregătitoare