Nou! Încep înscrierile la clasa pregătitoare

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR!

Înscrierile la clasa pregătitoare  în anul școlar: 2021-2022

Circumscripția: străzi/locuințe arondate (ultima actualizare 07.05.2020 ora 16:00):

ALE. 3 DRUMUL PUBLIC *** BLD. DECEBAL (ROCADA) BL. O1, O2, O3, U12, N11, N12, 5, 6, 7, 8, N10, N9, S1,
S2, S3 *** CAL. BUCURESTI BL. O10, O11, O12, O13, O14, O15, O5, O6, O7, O8, O9, U10, U11, U6b, U7, U8,
U9, N22, N23, N24, N25, T12, T13, T14, T15, 271 – 321, 187 – 269 si bl. 1 (bl aeroport), 2 (bl aeroport), 267, camin
Avioane, 269 camin IML, 3 (bl aeroport), 4 (bl. aeroport), 5 (bl aeroport), 6 (bl aeroport), 7 (bl aeroport), camin
SDE, bl. N14, N15, N16, N17, N18, N21, T10, T11, N1, N1a, N1b, N2, N3, N4, N5a, N5b, N5c, N5d, N6, N7, N8,
T5, T6 *** STR. DOSUL BALTII *** STR. EUSTATIU STOENESCU BL. F1, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16,
F17, F18, F19, F2, F7, F8, F9, G5 *** STR. TEHNICII BL. A14, A20, A22, Cămin stud. Electroteh, BL. O4, U1, U2
*** STR. PLAIUL VULCANESTI *** STR. ION TUCULESCU Camin-1, Camin-3, Camin2-IUG, camine
Electroputere, BL. O16, U6a *** STR. ION TUCULESCU BL. A15, A16, A17, A18, A19, A21, V5, V6, V7, V8, V9 ***
STR. STIINTEI *** ALE. 1 DRUMUL APELOR *** ALE. 2 DRUMUL APELOR *** ALE. 3 DRUMUL APELOR ***
ALE. 4 DRUMUL APELOR *** ALE. 5 DRUMUL APELOR *** ALE. 6 DRUMUL APELOR *** ALE. 1 DRUMUL
MUNTENILOR *** ALE. 2 DRUMUL MUNTENILOR *** ALE. 1 PLAIUL VULCANESTI *** ALE. 2 PLAIUL
VULCANESTI *** ALE. 3 PLAIUL VULCANEST I *** STR. DRUMUL APELOR *** STR. DRUMUL MUNTENILOR
*** STR. GRIGORE PLESOIANU bl.1, 2, 3, 4, S1…, T1… (vis a vis de SUCPI)

Numărul de clase din proiectul planului  de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 este: 2 CLASE  (44 ELEVI):

-Se organizează programul  “ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ “ – 1 grupă cu maxim 15 elevi;

 Documentele necesare înscrierii  elevilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 sunt:

– fotocopie dupa certificatul de naștere al copilului;

– fotocopie dupa actul de identitate al părintelui;

– actele, în original, în vederea certificării ”conform cu originalul”

– cerere-tip completată la secretariatul școlii;

-rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă este cazul);

-orice alt document care dovedește îndeplinirea criteriilor specifice alese de unitate;

Alte informații: 

ANUNT PENTRU PARINTI- înscrieri clasa pregătitoare