Bilanțul activităților școlare și extrașcolare din anul școlar 2021-2022

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: VIZIUNEA

Sfârșitul lunii august este și sfârșitul anului școlar 2021-2022. O retrospectivă a activităților școlare și extrașcolare  desfășurate în anul școlar care tocmai se termină, ne face să privim optimiști în viitor. Și ne amintim, ca în fiecare an, de vorbele marelui poet național, Mihai Eminescu, patronul nostru spiritual, cuvinte al căror ecou picură actualitate în conștiința profesorilor și elevilor școlii noastre: „Caracterul, însă, al unei școli bune e ca elevul să învețe în ea mai mult decât i se predă, mai mult de­cât știe însuși profesorul”. Acest citat valorifică școala noastră din perspectiva motivării fiecărui elev de a învăța. Un elev corect și puternic motivat se va angaja într-un demers educațional asumat şi care îl va conduce la atingerea finalităților educației.

Prospectiv, echipa managerială de excepție, profesorii inimoși, părinții implicați, fac ca beneficiarii direcți ai educației să își atingă potențialul maxim și în anul școlar 2022-2023.

CONCURSURI_OLIMPIADE ACTIVITĂȚI ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

NOU! Încep înscrierile la clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2018-2019!

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: VIZIUNEA

CLASA PREGATITOARE 2018-2019

Ce este clasa pregătitoare?

Ce învaţă copii in clasa pregătitoare?

Cum se desfăşoară activitatea zilnică?

Cum se realizează evaluarea copilului?

Există Program Şcoală după scoală?

DA! Programul   completează  programul scolar zilnic al elevului.

Echipa de cadre didactice formată din invăţători şi  profesori cu inaltă calificare si experientă in lucrul cu copiii, a conceput acest program in care copilul să inveţe si să se dezvolte armonios. Intr-o ambiantă placută, scolarii sunt supravegheati,  in permanenţă, si invaţă elemente noi care ii ajută să işi completeze cunoştinţele acumulate in timpul programului şcolar sau să aprofundeze conţinutul domeniilor lor de interes.
Programul presupune:

Pachete educationale pentru mai multe domenii de interes:

Muzică,

Dans,

Pictură,

Limbi straine,   

Utilizare a calculatorului,

Dezvoltarea personală a fiecarui elev (gestionarea emoţiilor acestora).

Programul SCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ  oferit,   este gândit in asa fel incât să raspundă profilurilor de dezvoltare intelectuală si fizică a copiilor din ciclul primar. Pachetul de activitati educative  este o alternativă pe care o recomandăm oricarui copil din şcoala noastră, completand sistemul de exigenţe educative si nu numai.

Grupul ţintă :  elevi din clasa  pregatitoare şi clasa I

Numărul copiilor din fiecare grupă: maxim 15  copii/grupă

Programul de funcţionare:

Zilnic în intervalul orar 12.00 – 16.45

Spaţii (săli): sălile de clasă ale claselor pregatitoare

Tarif   :   cheltuieli pentru masă+ cheltuieli uzuale

p4p5

„Sprijinim elevii si profesorii sa accepte scoala ca pe o fila de poveste”

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: VIZIUNEA

scoala