Calendarul anului școlar 2022-2023

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Anul școlar 2022 – 2023 are 36 de săptămâni de cursuri, conform OME nr. 3505/31.03.2022. În cele 36 de săptămâni sunt incluse Programul Național Școala Altfel în perioada 6 – 10 Martie 2023 și Săptămâna Verde derulată în perioada 24 – 28 Aprilie 2023.

STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2022-2023

Festivitatea de deschidere a anului școlar 2022-2023

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Programul de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

În anul școlar 2022-2023 continuă Programul de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic în valoare de 500 lei, conform O.U.G. nr 133/07.08.2020. Părinții elevilor au posibilitatea depunerii dosarelor de acordare al acestor tichete la secretariatul școlii, până în data de 1 septembrie 2022. Dosarul va conține acte care să rezulte că venitul net pe membru de familie în luna iulie 2022, nu depășește 1275 lei, copii ale actelor de identitate ale membrilor familiei, adeverința de venit de la administrația financiară, adeverința de elev/ student pentru frații sau surori, cerere tip care se va completa la școală.

Calendarul anului școlar 2022-2023

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Calendarul anului școlar 2022-2023 în județul Dolj, conform Ordinului Ministerului Educației nr 3505/2022:

ANUNȚ CONCURS

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, cu sediul in Municipiul Craiova, strada Ion Țuculescu, Nr.3, Craiova, județul Dolj, organizează în ziua de 21 iulie 2022, concurs în cadrul instituție, pentru ocuparea  postului vacant de paznic, pe perioadă nedeterminată.

Concurs pentru ocuparea postului de paznic.

NOU! ÎNCEP ÎNSCRIERILE LA CLASA PREGĂTITOARE!

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Circumscripţia şcolară: 

ALE. 3 DRUMUL PUBLIC *** BLD. DECEBAL (ROCADA) BL. O1, O2, O3, U12, N11, N12, 5, 6, 7, 8, N10, N9, S1,
S2, S3 *** CAL. BUCURESTI BL. O10, O11, O12, O13, O14, O15, O5, O6, O7, O8, O9, U10, U11, U6b, U7, U8,
U9, N22, N23, N24, N25, T12, T13, T14, T15, 271 – 321, 187 – 269 si bl. 1 (bl aeroport), 2 (bl aeroport), 267, camin
Avioane, 269 camin IML, 3 (bl aeroport), 4 (bl. aeroport), 5 (bl aeroport), 6 (bl aeroport), 7 (bl aeroport), camin
SDE, bl. N14, N15, N16, N17, N18, N21, T10, T11, N1, N1a, N1b, N2, N3, N4, N5a, N5b, N5c, N5d, N6, N7, N8,
T5, T6 *** STR. DOSUL BALTII *** STR. EUSTATIU STOENESCU BL. F1, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16,
F17, F18, F19, F2, F7, F8, F9, G5 *** STR. TEHNICII BL. A14, A20, A22, Cămin stud. Electroteh, BL. O4, U1, U2
*** STR. PLAIUL VULCANESTI *** STR. ION TUCULESCU Camin-1, Camin-3, Camin2-IUG, camine
Electroputere, BL. O16, U6a *** STR. ION TUCULESCU BL. A15, A16, A17, A18, A19, A21, V5, V6, V7, V8, V9 ***
STR. STIINTEI *** ALE. 1 DRUMUL APELOR *** ALE. 2 DRUMUL APELOR *** ALE. 3 DRUMUL APELOR ***
ALE. 4 DRUMUL APELOR *** ALE. 5 DRUMUL APELOR *** ALE. 6 DRUMUL APELOR *** ALE. 1 DRUMUL
MUNTENILOR *** ALE. 2 DRUMUL MUNTENILOR *** ALE. 1 PLAIUL VULCANESTI *** ALE. 2 PLAIUL
VULCANESTI *** ALE. 3 PLAIUL VULCANEST I *** STR. DRUMUL APELOR *** STR. DRUMUL MUNTENILOR
*** STR. GRIGORE PLESOIANU bl.1, 2, 3, 4, S1…, T1… (vis a vis de SUCPI)

NOU!

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023:

-Se organizează programul EduClub, program de sprijin pentru copiii cu părinți ocupați (activități în completarea programului școlar) – 1 grupă cu maxim 20 elevi; 

Zilele Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”- 10-15 Ianuarie 2022

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Debutăm Zilele Eminescu 2022 și totodată Zilele Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Craiova,
cu Proiectul „Animații interactive ale versurilor eminesciene”, realizat de elevii claselor a V-a.
Elevii au studiat la orele de informatică limbajul de programare Scratch, în care au invățat elemente importante de calcul, au invățat să gândescă creativ și sistematic și să lucreaze colaborativ. Toți elevii au reușit să creeze propriile animații și jocuri.
Avem bucuria să împărtășim cu dumneavoastră, profesori, părinți, bunici, vizitatori, proiectul realizat de elevul Călin S., din clasa a V-a A.
Micul programator plin de imaginație, a realizat o animație interactivă pentru poemul în versuri „Călin (file din poveste)” de Mihai Eminescu.
Felicitări Călin, pentru intelegerea logicii programării și a conceptelor de bază ale acesteia și mai ales pentru sensibilitate și creativitate!

apasă aici!

Situație privind vaccinarea anti-Covid 19 în rândul angajaților Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Situație privind vaccinarea anti-Covid 19 în rândul angajaților Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu

Bun venit în noul an școlar!

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Mesajul directorului unității noastre școlare.

http://scmihaieminescu.ro/wp-content/uploads/2021/09/Bun-venit-în-noul-an-școlar.jpg

 

 

 

 

Centralizarea feedbackului oferit de elevi privind activitatea de învățare, predare și evaluare 2021

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

La sfârșitul anului școlar 2020-2021 a fost aplicat elevilor de gimnaziu chestionarul online- Fișa de feedback semestrial,   anexă la metodologia de acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar, conform Ordin Nr. 3864/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 579 din 8 iunie 2021. Mai jos este prezentat centralizatorul chestionarului aplicat elevilor școlii noastre:

FEEDBACK oferit de elevi-semestrul II- 2020_2021 conform