Programul de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

În anul școlar 2022-2023 continuă Programul de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic în valoare de 500 lei, conform O.U.G. nr 133/07.08.2020. Părinții elevilor au posibilitatea depunerii dosarelor de acordare al acestor tichete la secretariatul școlii, până în data de 1 septembrie 2022. Dosarul va conține acte care să rezulte că venitul net pe membru de familie în luna iulie 2022, nu depășește 1275 lei, copii ale actelor de identitate ale membrilor familiei, adeverința de venit de la administrația financiară, adeverința de elev/ student pentru frații sau surori, cerere tip care se va completa la școală.