FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI CADRU DIDACTIC IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR-ACTUALIZATĂ

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

În temeiul Legii 53/2003 actualizată – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare, a Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a Contractului individual de muncă inregistrat in Registrul general de evidentă a salariatilor,

Având în vedere:

OMEC 4135/2020 privind Aprobarea instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare online

OMEC nr.4247 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar , aprobată prin OMECTS nr.6143/2011

art.48, art.40- alin 1 lit b,c,d,f, art 17,- alin 2, lit.d, art 127, art.188, art.204- alin .1, art.269- alin 1, din Legea 53/2003 actualizată -Codul Muncii, conform Procesului verbal din data de 22.05.2020 și H.C.A din aceeași dată, a fost aprobată în Consiliul de administratie fișa postului pentru cadrele didactice, cu numărul 431/22.05.2020.

FISA POSTULUI PROFESORULUI-actualizată

 

Informații Evaluare Națională pentru elevii de clasa a VIII-a, anul scolar 2019-2020

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Vă aducem la cunoștiință că a apărut  Nota MEC nr. 29747/20.05.2020 referitoare la încheierea situațiilor școlare și înscrierea și susținerea examenului de Evaluare Națională pentru elevii de clasa a VIII-a, anul scolar 2019-2020.

Orice absolvent de clasa a VIII-a are dreptul să se înscrie pentru susținerea Examenului de Evaluare Națională.

In contextul situației epidemiologice  actuale, candidații din anii precedenți pot depune   documentele necesare inscrierii  la secretariatul scolii sau pot transmite la adresa de e-mail: scgimnmihaieminescu@yahoo.com

Documentele care reglementează organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare Națională le gasiți mai jos:

1.OMEN nr.4916/ 2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 201-2020, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin OMEC nr.4248/ 2020

2.OMEC nr.4115/ 2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2019-2020. Anexa 1 -Programe pentru Evaluarea Națională  face parte integrantă din acest ordin.

3.Ordinul nr.4266/ 840/ 2020 pentru punerea in aplicare a masurilor privind sistemul de invatamant in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei.

4.Ordinul nr.4267/ 841/ 2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile/institutiile de invatamant, institutiile publice si in toate structurile aflate in subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.

5.Procedura nr.26651/ 2019 cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/ deficiente de auz/ tulburare de spectru autist care sustin examenele de evaluare nationala, care este valabila si pentru anul scolar 2019-2020.

29747_Adresa ISJ_ISMB

OMEC_4115_10.04.2020

Anexa_1_OMEC4115

OMEC-OMS 4266-840- suspendare cursuri si activ. in perioada 2-12.06

Ordin 4916_2019 EN VIII 2019-2020

Ordin-MEC-4267-MS-841-2020

Procedura egalizare sanse nr 26651_2019

RECOMANDARI privind respectarea condițiilor igienico-sanitare, a unei conduite sociale responsabile în incinta școlii, pentru prevenirea si raspandirea CORONAVIRUS (COVID- 19)

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Măsuri de prevenire și protecție în perioada desfășurării activităților de pregătire pentru elevii din clasele a VIII-a:

În atenția profesorilor și elevilor!

Recomandări COVID afisaj:

 

Analiza a rezultatelor obținute prin aplicarea chestionarelor de identificare a situației privind învățarea în mediul online de la elevi/ părinți/ profesori

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Scopul chestionarelor analizate în raportul de față este acela de a identifica situația actuală la nivel instituțional privind monitorizarea activității de învățare în mediul online, în ce măsură există, pe ce platformă se desfășoară procesul de predare învățare-evaluare, ce fel de date există pentru monitorizare, dacă se monitorizează periodic activitatea pe platforma de învățare Microsoft Office Teams.

Elaborare: Prof. Silvia Cârțu-director

Administrare computerizată: prof. Beer Maria- membru CEAC

Prelucrarea, interpretarea și raportarea colectării datelor: P.I.P. Voican Victoria- Coordonator CEAC

Elaborarea măsurilor de îmbunătățire a activității didactice online: Prof. Silvia Cârțu-director

Exemple de buna practica – ACTIVITATEA ONLINE_SCOALA GIMNAZIALA _MIHAI EMINESCU_Craiova

Feedback aplicare chestionar ELEVI

Feedback plicare chestionar PARINTI

Feedback aplicare chestionar PROFESORI

RAPORTARE SĂPTĂMÂNALĂ-2

P.O. ..Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în unitățile de învățământ (1)

 

CHESTIONAR DE SATISFACȚIE PENTRU PĂRINȚI privind activitățile de învățare online/la distanță

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Stimați părinți,

Având in vedere situația pandemică existentă la nivel mondial și faptul că s-a sistat interacțiunea fizică pentru desfășurarea procesului didactic, școala noastră  avut obligația de a realiza operaționalizarea unei educații online/ la distanță pentru a putea stabili corect, conjunctural, modalități de îmbunătățire ale procesului didactic la distanță.

Dorim să încurajăm împărtășirea feed-back-ului la acest aspect. În acest sens, vă rugăm vă exprimați opinia, răspunzând la întrebările de mai jos, până la data de 31.05.2020.

Chestionarele completate se vor transmite profesorilor din învățământul primar/diriginților. Răspunsurile se află sub protecția anonimatului, iar datele rămân confidenţiale. Vă mulţumim pentru participare și implicare!

Director, prof. Silvia CÂRȚU

Clik pe linkul de mai jos:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=–KHBjOw0UyNB4KJCqYAKA6V-ls7HwxJurgaF-nAfFZUOTFWR0FLNTZNNlZNREpCV1o4NTZIWDJTSyQlQCN0PWcu 

CHESTIONAR DE SATISFACȚIE PENTRU ELEVI privind activitățile de învățare online/la distanță

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Dragi elevi,

 

Pentru îmbunătățirea calității învățării online/la distanță, conducerea Școlii Gimanziale ” Mihai Eminescu” Craiova, Dolj, vă invită să vă exprimați opinia, răspunzând la întrebările de mai jos până la data de 31.05.2020. Răspunsurile se află sub protecția anonimatului, iar datele rămân confidenţiale. Dacă întâmpinați greutăți în înțelegerea conținutului întrebărilor de mai jos vă propunem să apelați la ajutorul părinților! Vă mulţumim pentru participare și implicare!

Intrați pe link-ul de mai jos și răspundeți la întrebări!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=–KHBjOw0UyNB4KJCqYAKA6V-ls7HwxJurgaF-nAfFZUNUpXOTdEU0hFNlZLWUVJOVpXQUhVUjJHTiQlQCN0PWcu