Bilanțul activităților școlare și extrașcolare din anul școlar 2021-2022

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: VIZIUNEA

Sfârșitul lunii august este și sfârșitul anului școlar 2021-2022. O retrospectivă a activităților școlare și extrașcolare  desfășurate în anul școlar care tocmai se termină, ne face să privim optimiști în viitor. Și ne amintim, ca în fiecare an, de vorbele marelui poet național, Mihai Eminescu, patronul nostru spiritual, cuvinte al căror ecou picură actualitate în conștiința profesorilor și elevilor școlii noastre: „Caracterul, însă, al unei școli bune e ca elevul să învețe în ea mai mult decât i se predă, mai mult de­cât știe însuși profesorul”. Acest citat valorifică școala noastră din perspectiva motivării fiecărui elev de a învăța. Un elev corect și puternic motivat se va angaja într-un demers educațional asumat şi care îl va conduce la atingerea finalităților educației.

Prospectiv, echipa managerială de excepție, profesorii inimoși, părinții implicați, fac ca beneficiarii direcți ai educației să își atingă potențialul maxim și în anul școlar 2022-2023.

CONCURSURI_OLIMPIADE ACTIVITĂȚI ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Programul de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

În anul școlar 2022-2023 continuă Programul de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic în valoare de 500 lei, conform O.U.G. nr 133/07.08.2020. Părinții elevilor au posibilitatea depunerii dosarelor de acordare al acestor tichete la secretariatul școlii, până în data de 1 septembrie 2022. Dosarul va conține acte care să rezulte că venitul net pe membru de familie în luna iulie 2022, nu depășește 1275 lei, copii ale actelor de identitate ale membrilor familiei, adeverința de venit de la administrația financiară, adeverința de elev/ student pentru frații sau surori, cerere tip care se va completa la școală.

Calendarul anului școlar 2022-2023

MARIA ADRIANA BEER, · Categorii: NOUTĂŢI

Calendarul anului școlar 2022-2023 în județul Dolj, conform Ordinului Ministerului Educației nr 3505/2022: